Impressum

  • De inhoud van deze webpagina wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kan het voorkomen dat de inhoud niet helemaal volledig en/of onjuist is.
  • Wij behouden ons het recht voor om deze webpagina naar eigen inzicht en op ieder moment te veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging.
  • Stichting Ont-Spannend is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor bestanden van derden die kenbaar aan deze webpagina zijn gekoppelde. Een eventuele koppeling betekent niet automatisch dat wij de inhoud van die bestanden goedkeuren.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze webpagina kan een gevolg hebben voor intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie. Men is zelf verantwoordelijk voor alles dat hij of zij vanuit deze webpagina verzendt.